DisclaimerDe informatie op de website van La Marea consultancy is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. La Marea consultancy kan echter geen garantie geven dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Wijzigingen en aanvullingen kunnen per direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Bezoekers van de website van La Marea consultancy kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. La Marea consultancy aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De informatie op de website van La Marea consultancy mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van La Marea consultancy.
© Copyright 2016 La Marea Consultancy